ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες έρευνας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

υπεξαίρεση
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μυστικές προμήθειες
Κλοπή
Παρακολούθηση στοιχείων και ανάκτηση στοιχείων

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ασφαλιστική απάτη

Απάτη εργαζομένων
Ηλεκτρονική απάτη
Απάτη πτώχευσης
Απάτη ενυπόθηκων δανείων
Απάτη υγειονομικής περίθαλψης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, συνέχεια και διατήρηση
Ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων
Κατάθεση μαρτύρων από ειδικούς
Εκτίμηση περιπτώσεων και σχεδιασμός στρατηγικής δικαστικών διαφορών
Διερεύνηση αξιώσεων και άμυνας

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) κλοπή
Οικονομική / κατασκοπεία προϊόντων
Παρενόχληση
Παραβίαση προϊόντων
Βία στο χώρο εργασίας
Εκτροπή προϊόντων
Γκρίζα αγορά και παραποίηση

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Εταιρική δομή
Αναθεώρηση συμβολαίου
Πληροφορίες μετόχων και ενδιαφερομένων
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
Ερωτήματα φήμης και ακεραιότητας
Γραπτά, προνόμια και πτώχευση

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Παλαιότερες και παρούσες αγωγές και αποφάσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις
Ακροάσεις διαιτησίας
Θέματα εργατικού δικαίου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ

Ποινικές συλλήψεις ή καταδίκες
Ιστορικό δικαστικών διαφορών ως ενάγων ή εναγόμενος
Συνεργασία με ανεπιθύμητα άτομα ή / και οργανισμούς
Προσωπικές και βιομηχανικές δυνατότητες και φήμη
Αναφορές καταναλωτικής πίστης (με υπογεγραμμένη κυκλοφορία)
Έλεγχος φόντου προμηθευτή

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Δωροδοκία
Προσφορά ξάρτια
Λάκτισμα
Διαφθορά δημοσίων γραφείων